ØNSKER BLODPRØVER FRA TRAVHESTER TIL HJERTESTUDIE

Artikkelbilde

Et samarbeidsprosjekt mellom Veterinærhøgskolen og Bjerke Dyrehospital skal vurdere en ny test som gir informasjon om skade på hjertemuskulaturen.

Troponin T er ansett som den mest sensitive og pålitelige blodprøven for å avdekke subklinisk hjertesykdom på mennesker, men mangler referanse verdier for hest.
Vi trenger derfor blodprøver fra starthester på Bjerke travbane de neste månedene.

Vi vil være tilstede ved lunsjtrav på Bjerke travbane i tiden framover for å ta blodprøver fra varmblodshester. Vi vil gjøre en rask klinisk undersøkelse av hestene før og etter løpet for å sjekke at de har en normal hjerterytme. Det vil deretter bli tatt blodprøver som skal analyseres hjertemarkørene Troponin I og Troponin T.

Blodprøvene som blir tatt skal kun brukes til å vurdere denne hjertetesten. Ingen andre analyser vil bli foretatt. Det er heller ingen kostnader forbundet med å være med i prosjektet. DNTs sjefsveterinær Anne Wangen har godkjent studien.
Har du spørsmål, kontakt Ingunn.risnes@rikstoto.no eller constanze.fintl@nmbu.no

Tusen takk for hjelpen!