VetPD kurs på Bjerke Dyrehospital 16.-17. mars 2018

25.01.2018
Artikkelbilde

VetPD arrangerer et 2-dagers praktisk kurs for veterinærer på Bjerke Dyrehospital 16-17. mars 2018. 

Kurset tar for seg tannhelse hos hest. Vi gleder oss til faglig input sammen med kollegaer! For mer informasjon se: https://www.vetpd.com/courses/course-details/advanced-diagno-and-tx-techniques-in-equine-dentistry