IKKE berørt av Salmonella

På Rikstotoklinikken Bjerke (RBD) er all aktivitet som normalt, og klinikken er ikke påvirket av det pågående salmonella-utbruddet. Hospitalet har gode rutiner når det gjelder hygiene og smittevern, og i forbindelse med utbruddet er det innført ekstraordinære tiltak for å unngå smitte. – Siden Hesteklinikken ved NMBU er båndlagt og stengt, er nå RBD det eneste alternativet for hester som trenger akutt hjelp, og med behov for hospitalisering, sier daglig leder Tore Sannum. Vi samarbeider med Hesteklinikken, og trekker på deres fagkompetanse ved spesielle utredninger og behandlinger hvor vi selv ikke har kompetanse. Vi er opptatt av hestevelferden i Norge, og at hestenæringen skal ha et best mulig tilbud selv om Hesteklinikken er stengt, sier Sannum.

Alle som skal undersøke eller behandle hestene hos oss, må skrive under egenerklæring på hvor hestene kommer fra, samt at hester med feber eller diaré blir satt rett i isolat for å forbygge eventuell smitte.

Rikstotoklinikken Bjerkes kirurgiske avdeling foretar alle typer dagkirurgi inkludert kastrasjoner og fjerning av løse biter til konkurransedyktige priser, inkludert ett døgn oppstalling etter operasjon. Kolikkbehandling og eventuell kirurgi utføres døgnet rundt, også i helgene. Ved behov for hjelp, ring telefon 2295 6010.