Belastnings EKG

06.03.2013

 

 

EKG er en forkortelse for Elektrokardiografi og er en metode som måler hjertets elektriske impulser. Belastnings EKG er en slik undersøkelse utført på en hest under trening og utføres der det er mistanke om underliggende hjerteproblemer og anbefales som en del av utredning av redusert prestasjon.

Arytmier (unormal hjerterytme)  forekommer relativt ofte på hest. De aller fleste er ufarlige, men noen kan forårsake dårlig prestasjon, svakhet, kollaps og i verste fall plutselig død under løp eller trening.

Rytmeforstyrrelser  kan forekomme under belastning uten å være tilstede når hesten er i hvile og disse er det spesielt viktig å kunne fange opp.   Man kan kun avdekke disse type rytmeforstyrrelser ved  å foreta EKG når hesten trenes ved høy intensitet og testen må være tilpasset den jobben som hesten gjør til daglig eller som forventes av den.

 Elektrodene som fanger opp signalene fra hjertet er klistret til huden med 4 små klisterputer som sitter under gjorten på seletøyet eller salen. Informasjon fra hjertet sendes til et lite minnekort som sitter i en liten boks festet i seletøyet.

 Impulsene kan også nå overføres direkte med bluetooth teknologi til pc’n så man kan se den ’live’. 

 Undersøkelsen på trav og gallopphest utføres på tredemølle eller i banen og anbefales spesielt sammen med treningstesting med laktat.

 For ridehester kan utstyret festes under salen og belastningen enten foretas ved longering, hopping, terrengritt, eller annen type ridning/ vanlig arbeid.

 Det nye Televet software programmet gjør det enklere og analysere og måle hvert enkelt hjerteslag, og gjør oss i stand til å avdekke en del arytmier som vi tidligere ikke hadde mulighet til. Itillegg gir undersøkelsen informasjon om pulsfrekvens i respons til ulikt arbeide.

Ultralyd av hjertet kan også bli aktuelt (se link til hjerteutredning). http://www.bjerkedyrehospital.no/Om-Dyrehospitalet/Vi-tilbyr/Hjerteundersoklese/