Har hesten din bilyd på hjertet?

09.10.2013
Artikkelbilde
Bilyd på hjertet kan, men trenger ikke påvirke prestasjon.

Det er flere tilstander i hjertet hos hest som kan føre til bilyd på hjertet. Graden av bilyd og årsak vil avgjøre om det medfører økt risiko å legge hesten i narkose, samt om det har noe å si for fremtidig prestasjon. 

Det finnes både medfødte og ervervete hjertefeil. Medfødte hjertefeil forekommer hos hest, men kommer ofte ikke til synet før hesten settes i trening, eller den skal selges og hjertefeilen oppdages i forbindelse med kjøpsundersøkelsen.

Symptomer på medfødt hjertefeil kan være alt fra at føllet/hesten har pustevansker, dårlig tilvekst, trenings/aktivitetsintoleranse og blålige slimhinner, til at den er tilsynelatende frisk. Hester med medfødt hjertefeil som gir lite eller ingen problemer med hjertet eller oksygenopptak, vil ha en normal hjertefrekvens ved hvile, mens hester med en alvorlig feil vil ofte ha rask hjertefrekvens.

Prognosen for overlevelse er normalt ganske god avhengig av hva slags hjertefeil hesten har, men disse hestene vil sjeldent bli gode atleter.

Hester som i utgangspunktet er normale ved fødsel, kan også utvikle hjertefeil. De fleste av disse involverer hjerteklaffene og gjør at disse ikke lukker seg som normalt når hjertet slår. Det kan være flere årsaker til klaffefeil. Graden av klaffefeil kan variere og symptomene varierer deretter. Hester kan være uten kliniske symptomer, de kan ha milde symptomer som nedsatt prestasjon, eller mer alvorlige symptomer på hjertesvikt som hoste, fråde fra begge nesebor, blålige slimhinner og ødem(hevelse) under buken.

Det finnes også ervervete hjertefeil som ikke involverer klaffene.

Rytmeforstyrrelser er også relativt vanlig hos hester. Disse kan være normale og forsvinne ved aktivitet, eller de kan være av betydning for hesten. Forkammerflimmer er en av de vanligste rytmeforstyrrelsene hos hest som er av klinisk betydning. Man kan få mistanke til at det foreligger atrieflimmer ved auskultasjon alene, men for å stille en definitiv diagnose er det nødvendig med en EKG-undersøkelse. Dersom det ikke er symptomer på hjertesvikt, kan man prøve å behandle det medisinsk hvor man ved vellykket behandling får hesten tilbake til en normal hjerterytme.

Det er viktig å undersøke hester med bilyder og rytmeforstyrrelser grundig med ultralyd og Elektrokardiografi(EKG) for å avdekke årsaken til bilyden og alvorlighetsgraden av den. Etter en slik undersøkelse kan man også uttale seg mer om det å legge hesten i narkose er forbundet med forøket risiko, samt sannsynligheten for at hjertefeilen vil være av betydning for hestens prestasjon.