"Operasjoner ved hjelp av kikkehullsteknikk" på hest

02.11.2012
Artikkelbilde

De fleste er kjent med bruk av kikkehullsteknikk for å fjerne OCDer/benbiter/ bensplinter/ leddmus. Kikkehullsteknikk kan også brukes ved inngrep i hestens buk eller brysthule. Slike operasjoner blir gjennomført på stående hest. Vi tilbyr slike operasjoner her på Bjerke Dyrehospital. Fordelen ved slike inngrep er: Små operasjonssår, svært kort rekonvalesens, lav komplikasjonsrate og lite smerte for hesten under og etter inngrepet. I tillegg til dette blir inngrepet gjennomført mens hesten står, dermed blir også risikoen ved en narkose eliminert.

Kikkehullsoperasjoner blir brukt til:

 • Kastrasjon av klapphingst
 • Fjerning av eggstokksvulster
 • Uttak av vevsprøver fra lever og andre organer i bukhulen
 • Undersøke bryst eller bukhulen
 • Redusere faren for tilbakefall ved nyremiltbånd kolikk eller behandle denne lidelsen på et tidlig stadium
 • Kastrasjon av hoppe
 • Ved noen typer brokk i lyskekanalen
 • Fjerning av en nyre
 • Rektumruptur
 • Knyte opp livmor
 • Embrytransfer

Vi har skrevet litt om kolikklidelsen nyremiltbåndoppheng. Dette er en kolikkform som har en tendens til å komme tilbake gjentatte ganger. Ved hjelp av kikkehullsteknikk kan man forhindre at hesten får denne kolikkformen igjen.

 

 

NYRE-MILTBÅND OPPHENG AV TYKKTARMEN

Kolikk er et velkjent fenomen blant alle som driver med hest. Heldigvis er de aller fleste kolikktilfellene medisinske, men i enkelte tilfeller dreier det seg om kirurgiske lidelser. En av de kirurgiske lidelsene vi ser er det såkalte nyre-miltbånd (NMB) opphenget. Denne lidelsen kan imidlertid behandles både medisinsk og kirurgisk. Det er sjelden en livstruende lidelse men har en tendens hos noen pasienter å komme tilbake.

Bilde viser kløften mellom milten (blå strukturen til venstre) og nyren (til høyre).

 Bilde av nyremiltbåndområdet ved hjelp av kikkehullsteknikk

 

Symptomene kan vaiere fra milde og komme og gå over noen dager til kraftige akutte symptomer avhengig av underliggende årsaken. NMB oppheng er ikke den primære lidelsen i seg selv men en konsekvens av forandringer på posisjonen av tykktarmen på venstre side av buken. Dette kan komme av gass, forstoppelse, motorikk problemer, rulling bl. a.

Diagnosen er som regel relativt enkel å stille ved rektal undersøkelse og ultralyd av NMB området. NMB er et ligament som holder den venstre nyren sammen med miltens øvre kant. Mellomrommet her kan være «grunt» eller «dypt». Det er gjerne de som har et «dypt» område som får oppheng da tykktarmen kiler seg fast her.

Medisinsk behandling består av å gi hesten et medikament som får milten til å trekke seg sammen og dermed trekke i NMB slik at det strammer seg opp. Deretter blir pasienten longert slik at tykktarmen sklir av fra opphenget. Om dette ikke hjelper etter en eller flere behandlinger må hesten opereres hvor vi løfter av tykktarmen og frigjør den.

Tilbakefall forekommer med denne lidelsen, kanskje mer hyppig en andre kolikk lidelser. Rapporter viser en tilbakefalls prosent på 3,2% til 21%. Det finnes kirurgiske teknikker for å redusere faren for tilbakefall vesentlig. Den beste teknikken er stående kikkhulls kirurgi (laparoskopi) hvor vi enten syr sammen nyren til milten eller bolter fast et kunstig nett mellom nyren og milten. Vi har utført begge metodene. Den enkleste metoden er å bruke et nett mellom nyren og milten. Dette er et inngrep som vi anbefaler dersom hesten får tilbakefall.

Her er nettet spent over kløften og fylt med blod slik at vev kan vokse inn og tette området.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette.