Laserbehandling ved Bjerke Dyrehospital

21.05.2012
Artikkelbilde

Vi har nå gleden av å kunne tilby våre kunder laserbehandling av hest! Vi tilbyr denne behandlingen for våre oppstallede pasienter,  alle dagpasienter og på torsdag ettermiddag og kveld til kunder på staller i Oslo og Akershus.

Mange av verdens beste sport- og konkurranse hester behandles i dag regelmessig både forebyggende og behandlende med laser.  Laser har vist seg som et bra komplement til andre behandlinger innen tradisjonell veterinærmedisin og forkorter rekonvalesenstiden.  Laseren hjelper kroppens egne funksjoner og laserens effekt øker cellemetabolismen noe som får akutte og kroniske skader til å lege. 

Laser er et energifylt infrarødt lys av en bestemt bølgelengde.  Kroppens celler fanger opp energien fra dette lyset og det er derfor avgjørende å ha laser med rett bølgelengde som cellene fanger opp.  I tillegg til korrekt bølgelengde skal laseren ha en styrke som korter behandlingstiden og penetrerer ned til skadet vev.  Cellene behøver en bestemt dose av energi avhengig av type vev som skal behandles.  Med en tradisjonell laser som opererer med milliwatt behøver, en sene en behandlingstid på 4 ½ time til å applisere en effektiv dose. Mens de terapeutiske lasertypene som opererer med watt appliserer samme dose energi i løpet av 4-5 minutter.  Slike lasertyper er kun tillatt å brukes av godkjente aktører og dyrehelsepersonell.  Hester er store dyr og skadene kan sitte dypt.  De svakere lasertypene har ofte dårlig penetrasjon og kun de sterkere lasertypene penetrerer med effektiv dose ned til der skaden sitter. 

Den terapeutiske laseren brukes til å minske inflammasjoner, hevelser, smerte og stimulerer den fysiologiske helingsprosessen.  Gjennom vaporisasjon har laseren en viss antibakteriell effekt som er av fordelt ved laserbehandling av sårskader.  Varmen som oppstår ved behandlingen er sekundær og denne varmen hjelper til å stimulere blodtilførsel og øker konsentrasjon av oksygen i behandlet vev.  I tillegg oppfattes varmen som behagelig for fleste hester som skal nyte behandlingen. 

Laserterapi egner seg bra for akutte hevelser og inflammasjoner, sårskader, muskelskader, rygg- og leddproblem, diverse galler og fyllinger.  Laser kan brukes til å stimulere akupunktur - og triggerpunkter.

Laser for en frisk hest:

Laser kan godt brukes jevnlig til behandling av en frisk hest som går aktivt i løp og konkurranser.  Muskelaktivitet generer melkesyre og som gir stivhet i muskulatur.  Når hestene går intenst i visse perioder kan slik muskelstivhet redusere hestens presentasjoner.   Alle kjenner såre muskler og laseren er et bra behandlingstilbud til å redusere disse.  Dette hjelper både presentasjonen og gjør hesten mer holdbar.  Det finnes utarbeidet behandlingsprotokoller for løpshester, samt dressur og spranghester som er godt etablerte.  Slikt protokoll kan tilpasses fra hest til hest, samt behandling av akupunktur og triggerpunkter.  Derfor kan laserbehandling anbefales både for og etter konkurranser.  Laserbehandling har 4 dagers dopingsfrist.

 

Laser for et problem:

De fleste hester har noen problemer enten det er en eldre skade eller mindre skavanker.  Laser egner seg bra til å holde slike skader nede og gjør din hest symptomfri.  Det kan være muskelømheter i skulder, hals, rygg eller bekkenpartiet, det kan være leddfylling eller galler, såre ledd f.eks. ved bøyeprøver.  Lasern kan dempe slike symptomer og gir din hest økt komfort. 

 

Laserbehandling ved skade:

Laser kan være et komplement til en tradisjonell veterinærbehandling og forkorter hestens rekonvalesenstid.  Hvis din hest har en akutt skade bør en veterinærmedisinsk undersøkelse og diagnose ligge til grunne.  Laser kan være et alternativ i et multimodal behandlingsopplegg for en hest eller i oppfølging under rekonvalesenstiden.  Laser kan anbefales etter operasjoner for bedre behandlingresultat.  Både akutte og kroniske skader egner seg for laserterapi, men forventninger bør diskuteres med eier siden ikke alle type skader responderer like bra for laserbehandling. 

Laser er et skånsomt behandlingstilbud uten bivirkninger, som stimulerer kroppens egne funksjonsevner.