Nye retningslinjer for behandling mot innvollsorm

25.06.2013
Artikkelbilde

Ny forskning ved Norges Veterinærhøyskole i 2013 har bekreftet store resistensproblemer hos små strongylider. Dette har medført endrete anbefalinger når det gjelder bruk av ormekur til hest. Det finnes ikke lenger ett produkt som tar alle typer innvollsorm.

Det er hovedsakelig fire arter innvollsorm hos hest som vi behandler aktivt mot i Norge. Dette er Spolorm hos føll og åringer, små og store strongylider hos hester over 2 år (primært) og bendelorm hos hester på permanente beiter.

Når innvollsormer blir resistente mot medikamentene vi bruker, blir de resistente mot alle produktene som har samme virkestoff. Det vil derfor ikke være noe poeng å bytte til et annet produkt innenfor samme legemiddelgruppe.

Når det gjelder hvilke hester som skal behandles, og når de skal behandles, kan vi som en generell regel si at alle føll skal behandles mot spolorm ved 5-6 ukers alder. Deretter bør de behandles med 6-8 ukers mellomrom i beitesesongen og ved beitesesongens slutt. Dersom de har gått på permanente beiter bør de også behandles mot bendelorm på høsten. Åringer bør også behandles mot spolorm før beiteslipp.

Hester over 2 år bør behandles en gang i året før beiteslipp mot små og store strongylider. Deretter bør en behandle etter resultater fra avføringsprøver på hver enkelt hest. Dette er for å hindre videre resistensutvikling og for å behandle de hestene som faktisk skiller ut flest egg og smitter ned beitene. Når man tar avføringsprøver nytter det ikke å ta samleprøver, men man må ta fra hver enkelt hest, og være helt sikker på at det stammer fra den hesten. Det vil si at man enten må ta hesten inn eller se at den nettopp har bæsjet. Dette er viktig fordi vi vet at det er rundt 15 % av hestene som har over 80 % av smitten på et beite. Hester i Sør - Norge bør også behandle senhøstes mot brems.

På grunn av resistensproblematikken i Norge i dag, har vi kun ett virkestoff om virker mot Strongylider, og to virkestoffer som tar spolorm. Vi har ingen virkestoff som tar begge deler lenger.

Så dersom man skal behandle mot spolorm kan man bruke enten Panacur vet oralpasta (anthelmintikaklasse: benzimidazoler), eller Banminth oralpasta (anthelmintikaklasse: tetrahydropyrimidinderivater).  Når man skal behandle mot små og store strongylider har vi kun igjen en legemiddelklasse (makrosykliske laktoner) som har effekt, og de ulike produktnavnene her er: ivomec vet oralpasta og Eraquell vet oralpasta. For behandling mot bendelorm i tillegg til strongylider har vi: Equimax, Ivomec Comp og Equest Pramox. For behandling mot bendelorm alene brukes Droncit vet Oralgel (anthelmintikaklasse: Kinolinderivater).