Nytt EKG utstyr ved Bjerke Dyrehospital gjør det nå mulig å ta EKG-målinger av foster i siste termin av drektigheten.

21.02.2013

Som i mennesker vil pulsfrekvens (fosterlyd) gi oss nyttig informasjon om føllets tilstand, siden oksygenmangel til føllet vanligvis fører til redusert hjertefrekvens. Målingene kan hjelpe til å identifisere foster med økt risiko for abort eller dødfødsel som følge av sykdomsprosesser hos hoppen men kan også foretas rutinemessig som en del av forebyggende helsearbeid.

Føll EKG vil også være en del av overvåkningen av drektige hopper som er behandlet for andre tilstander (spesielt kolikk eller systemiske lidelser) ved hospitalet.

Fordelen med å gjøre disse målingene med EKG og ikke ultralyd er at hjerterytmen måles over tid og man kan registrere variasjonen av pulsen ift føllets aktivitet, avhengig av om det sover eller ikke.

Målingen foretas med puter som er klistret til huden og er koplet opp til ledninger til en boks som sitter i en gjort rundt salleiet til hoppen (se bildet). EKG tracet tas opp på et CF kort inne i denne boksen for avlesning etterpå, eller kan overføres direkte med bluetooth til pc slik at man kan se den ‘live’.  Kvaliteten på informasjonen man får er avhengig av hvor langt i drektigheten hoppa er  (bedre informasjon senere i drektigheten) og av hvordan føllet ligger, samt størrelsen på hoppa.