Pass deg for sand i luftegården - en liten solskinns historie

11.03.2014
Artikkelbilde
Cindy kort tid etter ankommst i Norge

 

I oktober 2013 kom hesten Cindy til oss på Bjerke Dyrehospital. Forhistorien var avmagring og stadig tilbakevendende kolikk over lang tid. Hesten hadde kommet på transport fra Tyrkia få dager tidligere, hun hadde på reisen til Norge igjen fått kolikk og mistet yttligere vekt. Dagen før ankomst ved Bjerke Dyrehospital hadde hesten igjen vist kolikk symptomer og blitt behandlet for dette hjemme.

Cindys eier hadde oppsøkt veterinær gjentatte ganger i Tyrkia, men årsaken til at hoppa stadig fikk kolikksymptomer og gikk ned i vekt ble ikke funnet. Ved ankomst var Cindy svært avmagret, hun veide 425 kg. På tross av dette var hun oppmerksom og i relativt godt humør.

 

En standard kolikk undersøkelse ga ingen svar på hvorfor hun så ut som hun gjorde, men med ultralyd kunne man se at tarmveggene var kraftig fortykket. Det ble tatt røntgen for sand i tarmene til Cindy. Dette viste at hun hadde fått i seg store mengder sand, noe som førte til at innholdet i tarmen ikke kom videre. Sanden førte også til irritasjon i slimhinnen i tarmen slik at denne fortykket seg. Cindy var dermed ikke i stand til å ta opp den næringen hun trengte. Hestens ernæringstilstand var svært dårlig og tarminnholdet så tungt at en operasjon bare kunne betraktes som aller siste utvei og vi bestemte i samråd med eier å prøve å redde Cindy konservativt.

Røntgen av sand ved ankommst til Bjerke Dyrehospital

Cindy ble gitt loppefrøskall/psyllium i nese-svelge-sonde tre ganger daglig, samt kortison, væsketerapi med sukker og et strengt fôringsregime. Etter 7 dager ble det tatt nye røntgenbilder som viste en tydelig reduksjon i mengden sand:

Røntgen av sand 7 dager etter ankommst til Bjerke Dyrehospital

Cindy ble sendt hjem med loppefrøskall/psyllium og oppfôringsplan. På kontrollen etter 4 uker var det knapt sand igjen å se i tarmen og Cindy hadde gått opp 70 kg! Hun hadde heller ikke vist noen tegn til kolikk denne tiden.

12 uker etter ankomst til Norge veier Cindy 546 kg.

Cindy etter 12 uker i Norge

Hun har ikke hatt kolikksymptomer siden behandlingen startet. Vi på Bjerke Dyrehospital ønsker Cindy og hennes eier lykke til videre!

. Cindy er tilbake i trening igjen

Hvis du har spørsmål rundt sandkolikk kan du lese vår artikkel om sandkolikk eller ta kontakt med oss for nærmere informasjon.