Behandlingsmetoder ved skader på sener og ligamenter

05.06.2012
Artikkelbilde

Hester har en overflatisk bøyesene, en dyp bøyesene og et gaffelbånd. Alle disse strukturene ligger bak pipen til hesten, og har en forholdsvis lik oppbygning. I senere tid har det kommet mange nye behandlingsmetoder for skader på disse strukturene. I teksteen under finner du litt informasjon om disse behandlingsmetodene.

Seneskader fører ofte til lang rekonvalesens, fordi senevev heler svært langsomt. Ofte stagnerer skaden i et stadium der helingen ikke er helt avsluttet. Hester med skader på sener eller gaffelbånd har ofte tilbakefall senere i livet. Det er viktig at en behandling av disse strukturene fører til et holdbart og godt resultat. 

Når en sene blir skadet frigjøres stoffer som i første omgang er med på å bryte ned omliggende senevev. Det er viktig å stoppe denne prosessen. Dette gjør man gjennom betennelsesdempende medisiner, ro og kjøling av det skadde området. Her kan laserterapi bidra til å stoppe nedbrytingen.  En slik terapi bør gjøres hver dag de første to ukene. Laser er smertestillende, øker blodsirkulasjonen og virker betennelsesdempende.

Det har kommet en rekke nye behandlingsmetoder som kan brukes etter den akutte fasen. Ved hjelp av disse metodene ønsker man å fullføre helingsprosessen, oppnå et mer holdbart resultat og å få en raskere rekonvalesens. Hjørnesteinen i heling av sener er kollagen. Dette er fibre om utgjør den elastiske andelen i sener og bånd. Disse fibrene ligger parallelt for å være maksimalt elastiske. Når skader på sener heler, er det ofte slik at kollagenfibrene ikke legger seg parallelt. Dermed blir det elastisitet i den skadde senen.

Sjokkbølgeterapi:

Sjokkbølge er terapi med fokuserte lydbølger. Lydbølgenes energi blir fokusert på et svært lite område. På moderne apparater kan man regulere fokus på en bestemt dybde, energi mengde og antall impulser. Dette gjør at terapien kan tilpasses ulike skadeomfang, skadelokalisasjoner og stadier av helingsprosessen.

Sjokkbølgeterapi fører til en smertelindring gjennom overstimulasjon av nerver som leder smerteimpulser. Den lokale blodgjennomstrømningen i området stiger slik at oksygen og næringsstoffer kommer til det skadde området raskere, og avfallstoffer blir fjernet hurtigere.  Studier viser at man tidligere i helingsprosessen har små blodkar i det skadde området, og at kollagenet tidligere ligger mer parallelt. Sjokkbølge er godt egnet i terapien av skader på gaffelbånd utspring og gaffelbåndsfester.

PRP: Patelet-rich plasma

Her benyttes blodplatene (thrombocyttene) i hestens blod, da disse har evnen til å frisette tilvekstfaktorer. Man tar ut blod fra hesten som er skadet, og behandler dette på en spesiell måte, slik at man oppnår størst mulig konsentrasjon av blodplater. PRP blir injisert direkte i skaden. Den første virkningen som inntreffer er smertestillende og betennelsesdempende. Videre i helingsprosessen fører PRP til at vevet blir sterkere, og at kollagenet som blir dannet ligger mer parallelt.  Alt dette fører til at rekonvalesenstiden blir kortere.  PRP er en terapi som er spesielt godt egnet for skader på den overflatiske bøyesenen.

Stamceller:

Stamceller er celler som kan utvikle seg til nesten alle typer celler. Disse blir høstet fra hestens brystbein, og deretter injisert inn i det skadde området.  I senene til voksne hester er det svært få celler som kan fremme regenerasjonen. Man tror at stamcellene enten utvikler seg til celler som kan regenerere skaden, eller at de stimuler cellene i senevevet slik at disse begynner å produsere nytt vev. I tillegg til dette virker de betennelsesdempende. Studier viser at vevet som blir dannet etter en slik behandling er av bedre kvalitet og tåler sterkere belastning.  

Man kan velge å oppformere stamcellene fra brystbeinet for å øke antallet.  Dette tar tid, derfor er det vanlig å bruke beinmargen direkte i første behandling. Hvis videre behandling er nødvendig, kan man bruke oppformerte stamceller.  Stamceller brukes hyppig på skader i bøyesenene og i gaffelbåndet.