Laboratoriet

23.04.2010
Artikkelbilde
Vår bioingeniør benytter mikroskopet flittig. Foto: Ridehesten/ Line Moen

Laboratoriet er en viktig brikke i Rikstotoklinikken Bjerke sin virksomhet.  Hovedmengden av prøver som analyseres  kommer i posten fra veterinærer og trenere rundt om i landet. For hospitalet er det en meget stor fordel raskt å kunne analysere prøver av pasienter som står oppstallet her. I enkelte tilfeller blir det tatt prøver av samme hest flere ganger daglig, og det kan skje store forandringer på få timer.

Det er viktig at analyseresultatene er korrekte fordi resultatene gjenspeiler helsetilstanden til hesten. For å ha et kompetent og oppdatert laboratorium har RKB ansatt 2 bioingeniører som tar hånd om arbeidet med prøvene og har spesialisert seg på  hester.

Det er flere årsaker til å ta ut en blodprøve, og det blir gjerne gjort i forbindelse med andre undersøkelser på hest :

  • For å få en referanseverdi for den enkelte hest når den er frisk og/eller  i god form
  • Ved sykdom
  • Kontroll i forbindelse med trening
  • Kontroll før konkurranser

 

Ved å se på en blodprøve kan man både bekrefte eller avkrefte diagnoser.

 I all hovedsak er det blod som analyseres ved laboratoriet. De siste årene har vi imidlertid utvidet analysespekteret.

Det analyseres bl.a. skylleprøver som veterinærene tar fra hestens lunger (BAL-prøve). Vi undersøker også prøver fra andre kroppsvæsker som leddvæske, bukvæske, sårsekret, urin og avføring.

Skabbmidd sett via et mikroskop, funnet i et hudskrap fra en hest med hudproblemer. Foto: RKB 

For tiden utfører vi ikke drektighetsundersøkelse i blod, men vi er behjelplig med å videresende blodprøven til utlandet. Men vi utfører drektighetsundersøkelse i urin. Urinprøven anbefales tatt 120-270 dager etter  bedekning og prøven kan være positiv i denne perioden.  I urinen påviser vi østrogener ved fluorescens. Utskillelsen av østrogen er på topp mellom 210 -240 dager etter bedekning og vil synke fra 270 dager.

Laboratoriet utfører også tredemølletester på hester som har nedsatt prestasjon hvor man ikke finner årsaken.I forkant av testen kjøres hesten i banen (for evt. å oppdage halthet), kikkes i halsen (endoskoperes), det taes blodprøve og det blir tatt EKG(hjertekardiogram) i hvile. Det blir også tatt EKG mens hesten løper på mølla. På  mølla springer hesten gradvis fortere og fortere til den får maksimalpuls. Det taes ut blodprøve og måles puls hvert 2. minutt samtidig som hastigheten økes. På bakgrunn av hestens rase, alder og kjønn kan man regne ut hva hesten burde orke og se hva den presterer. Vi regner ut hestens blodcellevolum, og i tillegg måler vi  pulsen  og  melkesyre under  belastningen. På den måten får man greie på om hesten har for tykt blod eller for lite blod, om det er problem med sirkulasjonen og om treningen må legges om. Det blir gjerne tatt ut en BAL-prøve etter at hesten har løpt for å se etter luftveisproblemer.

For å gjøre det enkelt å rekvirere prøver har vi satt sammen forskjellige profiler du kan velge blant. Navnet sier noe om profilen :

Standard sportshestprøve, infeksjonsprofil, nyreprofil, leverprofil, stor blodprøveprofil og stor blodprøveprofil m/Na, K og Cl .

Laboratooriet har i ca. 2 år analysert SAA (serumamyloid A protein) i blodprøver. SAA er som fibrinogen et akuttfaseprotein som stiger ved infeksjoner. Men SAA stiger mye raskere ved infeksjon og synker raskere ved adekvat behandling. Det kan derfor være nyttig å benytte seg av både SAA og fibrinogen for å se etter infeksjon og evt respons på behandling.

Prøvetakningsutstyr, rekvisisjoner og svarsendingskonvolutter kan du få tilsendt ved å kontakte laboratoriet.

 

Tlf.nr. er : 22 95 60 16, fax nr. 22 95 60 67 og mail : lab.bjerke@rikstoto.no

 

 

 

Laboratoriet registrerer alle resultater på data og kan ta ut ”blodprøvehistorien” til den enkelte hest.