FØRST MED HESTEVETERINÆR PÅ NETT I NORGE

Nordens største videoveterinær, First Vet, har inngått samarbeid med Rikstotoklinikken Bjerke og Gjensidige om videokonsultasjon for hest i Norge. Dette er et tilbud som har blitt stort i Sverige, og er allerede etablert som et attraktivt tilbud på smådyr.

  • Vi er stolte av å lansere et landsomfattende tilbud til hesteeiere, et tilbud som vil være rådgivende for hesteeierne hvorvidt de bør oppsøke lokal veterinær eller om det er et problem som hesteeieren kan håndtere selv, sier sjefveterinær for First Vet Norge, Trude Mostue. Tilbudet har blitt svært godt mottatt for katt- og hundeeiere i Norden, og nå har tilbudet kommet til hesteeiere, forteller Mostue.
  • Vi har inngått et samarbeid med Rikstotoklinikken Bjerke Dyrehospital, som er Norges største private døgnåpne hesteklinikk. Med veterinærene på vakt som vil kunne gi råd og anbefalinger basert på en 20 minutters videokonsultasjon av hesten, sier Trude Mostue.

Rikstotoklinikken Bjerke har ni ansatte veterinærer, i tillegg til dyrepleiere og assistenter. De har det mest avanserte innenfor bildediagnostikk, inkludert ultralyd, røntgen og MRI. Klinikken har egen spesialist i kirurgi, høy kompetanse innenfor bla. tenner, luftveier, halthetsutredning og akuttmedisin. Klinikken har eget ridehus som brukes til mønstring og rideprøver. – Vi har mange henvendelser hver eneste dag fra hesteeiere, trenere og veterinærer som trenger råd og anbefalinger om syke eller skadde hester. Vi har et langstrakt land, hvor det ofte kan være langt til nærmeste hesteveterinær, derfor tror vi dette tilbudet kan bidra til å bedre hestehelsen og dyrevelferden i Norge, sier daglig leder ved Rikstotoklinikken Bjerke, Tore Sannum.

  • Det er viktig å understreke at en videoundersøkelse aldri kan erstatte en klinisk undersøkelse, og det vil derfor som hovedregel ikke bli skrevet ut reseptbelagte medisiner basert på bilder eller video. Ofte trenger hesteeierne noen råd for å trygge sine egne vurderinger, og det er nettopp det et slikt tilbud skal bidra til, sier Sannum.

Gjensidige forsikring, som er store på hesteforsikring, er innovative og fremtidsrettet, ser muligheter for å gi hesteeierne et enda bedre tilbud gjennom et samarbeid med First Vet. Dette tilbudet vil skape trygghet i en akutt og stressende situasjon. Ved å få en tidlig vurdering – uansett hvor du bor i landet, vil sjansen for at hesten blir frisk raskere øke.

Del denne siden