Rikstotoklinikken Bjerke (RKB) satser videre. Klinikken har gjennomført en  betydelig oppgradering i utstyr og fasiliteter, og antallet kunder har vokst det siste året. RKB er den eneste private klinikken i Norge med spesialist (diplomat) i kirurgi, og ønsker nå  å tilby markedets beste priser på dagkirurgi som artroskopi (f eks fjerne løse benbiter) og kastreringer.

– Vi er i tøff konkurranse med andre klinikker som tilbyr dagkirurgi. Rikstotoklinikken Bjerke har en 24/7 akutt-tjeneste som er veldig ressurskrevende, som igjen har medført at våre priser på alle typer undersøkelser og operasjoner har ligget noe høyere enn konkurrentene, sier daglig leder Tore Sannum. Dette skal nå endres, hvor vi skiller dagtjenester fra akutte døgntjenester.

Basert på ovennevnte vil RKB tilby faste lave priser på både ultralyd, gastroskopi, røntgen, samt på dagkirurgiske inngrep som artroskopi, kastrering og griffelbens-operasjoner. For eksempel vil artroskopi av ett ledd koste 12.000 kroner inkludert ett døgn oppstalling hvis ønskelig.

– Vår sjefkirurg, Amanda Bergren, er spesialist i kirurgi med spesiell interesse og fagkunnskap for bevegelsesapparat og kolikk. Hun har tatt med seg nye teknikker fra USA, og etter ett år på RKB kan hun vise til imponerende resultater. Overlevelsesprosenten ved kolikkoperasjoner har som eksempel steget betraktelig, forteller Sannum.

Prisliste for undersøkelser og dagkirurgi (ex moms):

Artroskopi av ett ledd: 12.000

Liggende kastrering: 6.000

Stående kastrering: 4.000

Fjerning av griffelben: 10.000

Del denne siden