Rikstotoklinikken Bjerke Dyrehospital har det siste året gjort betydelige investeringer i nytt utstyr og opp-pussing av lokalene.

I løpet av sommeren vil det bli bygget ridehus rett ved Rikstotoklinikken Bjerke Dyrehospital. Dette vil medføre at klinikken kan gjennomføre både utvidede halthetsutredninger og rideprøver til alle årstider og uansett vær!

– Vi har det siste året sett hvor avhengig hestenæringen i Norge er av et velfungerende hospital med kirurgi og oppstallingsmuligheter, og har derfor besluttet å gjøre en betydelig opprustning av klinikken, sier daglig leder Tore Sannum.

– Tilgangen av kunder har økt, og vi ser at flere og flere velger vårt tilbud istedenfor å reise til utlandet for å få utført krevende undersøkelser og avansert kirurgi. – Vi har noen markedets beste priser på enkel dagkirurgi, og kan tilby oppstalling av hestene både før og etter inngrepet.

I tillegg til Norges mest moderne billeddiagnostikk, med avansert røntgen og ultralyd har også Bjerke Dyrehospital Norges eneste stående MR for hest. Vi også kjøpt inn nytt og moderne mobilt røntgenutstyr som våre ambulatoriske veterinærer kan ta med ut til stallene. Vi utruster en bil til for utkjøring, slik at hjelpen til stallen skal bli enda mer effektiv, gjerne i samarbeid med lokale veterinærer. Vi har også kjøpt inn det siste innenfor tannhelse, som gjør at trekking av tenner kan gjøres mer skånsomt og mer effektivt.

– Operasjonssalen som har blitt flittig brukt det siste året av vår spesialist i kirurgi, Amanda L. Bergren, har fått ny seng i tillegg til at oppvåkningsrommet er renovert. Vi har også ansatt en veterinær til med spesiell interesse for kirurgi som vil jobbe tett med Bergen, forteller Sannum.

For å tilfredsstille kravene til journalføring og sikre en effektiv oppfølging overfor kundene har vi byttet ut det gamle journal og faktura-systemet med et nytt system hvor all historie, alle journaler og alle bilder ligger samlet på ett sted. Det gjør det mer effektivt når henvisende veterinærer ønsker å få oversendt data på sine kunder.

Stallene har blitt malt og pusset opp, og vi har fått videoovervåkning av intensivboksene.

– Rikstotoklinikken Bjerke vil fortsatt være lokalisert på Bjerke Travbane i minst 7 år til, og vi ønsker derfor å gjøre disse forbedringene av tilbudet på Norges største private hesteklinikk, sier daglig leder Tore Sannum.

Del denne siden