Ved Bjerke Dyrehospital har vi for tiden 3 stillinger av 12 måneders varighet for nyutdannede
veterinærer som ønsker å fordype seg i hestepraksis. Stillingen innebærer et roterende internship
hvor man deltar både i poliklinikk, akuttpraksis, hospitaliserte kasus, samt utredninger innen
indremedisin, mye ortopedi og kirurgi. Det kreves deltagelse i roterende turnus som inkluderer nattog
helgearbeid. Stillingen er under kontinuerlig veiledning av klinikkveterinærene som inkluderer en
spesialist i kirurgi og flere certificate-holdere innen hestepraksis.
Stillingene har ulike oppstartstider. Neste mulighet vil være i juni 2023 og deretter vil det være
oppstart på to av stillingene til høsten.
Vi vil kunne ansette for flere stillinger av gangen med ulike oppstartstidspunkt. Det er sterkt anbefalt
å gjennomføre noe hospitering ved BDH før eller i forbindelse med din søknad.

Kvalifikasjoner som kreves/ønskes:
– Fullført veterinærutdanning – nyutdannede og veterinærer med opptil 3 års erfaring oppfordres til
å søke.
– Innehar norsk veterinærautorisasjon, eller kvalifisert til autorisasjon i Norge.
– Språkkunnskaper: Flytende i skandinavisk og gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i engelsk.
– Det er ønskelig med erfaring og hospitering ved hesteklinikker i Norge og utlandet, det er særlig
positivt med erfaring fra større klinikker som tilbyr 24t. akuttvakt og hospitalisering av pasienter.
– Personlige egenskaper: Vi ser etter en person som er høyt motivert, har evne til å jobbe både i team
og selvstendig, gode organiseringsferdigheter og som har fokus på å tilegne seg nye ferdigheter og
kunnskap i stillingen.

Hva vi tilbyr:
– En uvurderlig erfaring innen allsidig hestepraksis. Internshipet er designet for å både gi viktige
kliniske ferdigheter og -vurderingsevner nødvendig for de fleste aspekter av moderne hestepraksis.
Internshipet vil gi et solid fundament for kandidater som ønsker å jobbe innen ambulant hestepraksis
eller som ønsker å fortsette med videre spesialisering.
– Noen av ferdighetene som læres er: Ferdigheter innen bildediagnostikk med fokus på røntgen og
ultralyd, ortopediske undersøkelser og -ferdigheter, anestesi, kjennskap til kirurgiske inngrep og
post-operativ behandling, indremedisinske utredninger, oppfølging og ansvar for hospitaliserte
pasienter, eierkommunikasjon, fokus på evidensbasert tenkning i klinisk praksis med mer.
– Avhengig av erfaringsnivå og tilegning av ferdigheter underveis vil kandidaten kunne gradvis jobbe
mer uavhengig og få noe first-opinion kasus i tillegg til de andre internoppgavene.

Søknadsfrist: 1.februar 2023.
For mer informasjon vennligst ta kontakt med Marianne Øverlie via e-post:
marianne.overlie@rikstoto.no eller tlf.: +47 22 95 60 10

Del denne siden