Den gode utviklingen på Rikstotoklinikken Bjerke AS fortsetter. Omsetningen for 2020 økte med 2,5 millioner kroner fra 2019, og driftsresultatet endte på 2,1 mkr mot 0,3 mkr i 2019. Resultatet etter skatt endte på 0,6 mkr mot 0,2 mkr i 2019.

– 2020 ble et veldig godt år for klinikken. Omsetningen og resultatet er ytterligere forbedret fra de siste årene. Ettersom eieren, Stiftelsen Norsk Rikstoto ikke tar ut utbytte, gir det oss muligheten til fortsatt å investere i nytt utstyr og ikke minst opprettholde service og tilgjengelighet for alle landets veterinær, sier daglig leder Tore Sannum. Vi har investert i helt nytt operasjonsutstyr og nytt tannutstyr. Det gir oss muligheten til å gjennomføre behandlinger og operasjoner på nivå med de beste i verden.
Rikstotoklinikken Bjerke AS, som eies av stiftelsen Norsk Rikstoto, er i tillegg til å være en henvisningsklinikk for norges veterinærer, også en ressurs innenfor akuttmedisin. Med beredskap 24/7 året rundt, bruker landets veterinærer klinikkens ansatte som rådgivere i akutte situasjoner.
Bjerke Dyrehospital har moderne utstyr innenfor bildediagnostikk, kirurgi, indremedisin, tannbehandling og sportsmedisin.
Høy kompetanse.
– Ettersom klinikken, i tillegg til rutinemessige undersøkelser og behandlinger, er en henvisnings-klinikk, er kompetanse hos medarbeiderne veldig viktig. Videreutdanning og kursing av egne ansatte, samt samarbeid med spesialister, gir hestenæringen i Norge et svært godt alternativ til behandlinger i utlandet, samtidig som ventetiden er kort. Klinikken er den eneste private i Norge med spesialist i kirurgi.
– Vi erfarer at flere og flere veterinærer henviser til MR-undersøkelser på et tidligere tidspunkt i diagnostiseringen for å kunne komme fortest mulig i gang med korrekt behandling, og på den måten få hesten raskere tilbake i sporten.
Rikstotoklinikken Bjerke har også i 2020 hjulpet Hesteklinikken ved NMBU med praksisplasser i periodene hvor de har vært stengt på grunn av salmonella-utbrudd.
– Vi var spent på hvordan utviklingen ville være i 2021 da NMBU åpnet sin nye klinikk. Etter noen måneder ser vi at den fine utviklingen fortsetter, noe som kan tyde på at Rikstotoklinikkens fokus på kompetanse og kort ventetid blir verdsatt av kundene, sier Tore Sannum.

Del denne siden