Internship ved Bjerke Dyrehospital

Ved Bjerke Dyrehospital har vi for tiden 3 stillinger av 12 måneders varighet for ny-utdannede veterinærer som ønsker å fordype seg i hestepraksis. Stillingen innebærer et roterende internship hvor man deltar både i poliklinikk, akuttpraksis, hospitaliserte kasus, samt utredninger innen indremedisin, ortopedi og kirurgi. Det kreves deltagelse i roterende turnus som inkluderer vaktarbeid. Stillingen er under kontinuerlig veiledning av klinikkveterinærene som inkluderer en spesialist i kirurgi og flere certificate-holdere innen hestepraksis.

Stillingene har ulike oppstartstider; vår, høst og vinter. Vi ønsker at alle interesserte sender inn sin søknad fortløpende og vi vil kunne tidvis ansette for flere stillinger av gangen med ulikt oppstartstidspunkt. Det er sterkt anbefalt å gjennomføre noe hospitering ved BDH før eller i forbindelse med din søknad.

 

Kvalifikasjoner som kreves/ønskes:

  • Fullført veterinærutdanning – nyutdannede og veterinærer med opptil 3 års erfaring oppfordres til å søke.
  • Innehar norsk veterinærautorisasjon, eller kvalifisert til autorisasjon i Norge
  • Språkkunnskaper: Flytende i skandinavisk og gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i engelsk
  • Det er ønskelig med erfaring og hospitering ved hesteklinikker i Norge og utlandet, det er særlig positivt med erfaring fra større klinikker som tilbyr 24t. akuttvakt og hospitalisering av pasienter.
  • Personlige egenskaper: Vi ser etter en person som er høyt motivert, har evne til å jobbe både i team og selvstendig, gode organiseringsferdigheter og som har fokus på å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap i stillingen.
  • Rikstoto ønsker å promotere god hestevelferd i Norge ved å bidra til kompetanseheving innen veterinær hestepraksis, spesielt i geografiske områder hvor det er få hestepraktikere etablerte fra før, så dette vil tas hensyn til i søknadsprosessen.

 

Hva vi tilbyr:

  • En uvurderlig erfaring innen allsidig hestepraksis. Internshipet er designet for å både gi viktige kliniske ferdigheter og -vurderingsevner nødvendig for de fleste aspekter av moderne hestepraksis. Internshipet vil gi et solid fundament for både kandidater som ønsker å jobbe innen ambulant hestepraksis, eller ønsker å fortsette med videre spesialisering.
  • Noen av ferdighetene som læres er: Ferdigheter innen bildediagnostikk med fokus på røntgen og ultralyd, ortopediske undersøkelser og -ferdigheter, anestesi, kjennskap til kirurgiske inngrep og post-operativ behandling, indremedisinske utredninger, oppfølging og ansvar for hospitaliserte pasienter, eierkommunikasjon, fokus på evidensbasert tenkning i klinisk praksis, med mer.
  • Avhengig av erfaringsnivå og tilegning av ferdigheter underveis vil kandidaten kunne gradvis jobbe mer uavhengig og få noe first-opinion kasus i tillegg til de andre internoppgavene

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med Airina Kallmyr via e-post: airina.kallmyr@rikstoto.no eller tlf.: +47 22 95 60 10