Øyet er sjelens speil, sies det så fint. Men den viktigste funksjonen er å se og orientere seg etter omgivelsene. Dette er vel så viktig for hesten din som deg.

Det er mange lidelser som kan ramme hestens øye. Siden hesten er et byttedyr, har den store øyne som står litt ut fra hodet. Dette gir hesten nesten 360 graders syn. Men gjør samtidig øynene mer utsatt for traume. For å lettere forstå hvilke strukturer som rammes er anatomien viktig å ha på plass. Se derfor på bildet nedenfor slik at du får en oversikt.

Øyets anatomi: Foto: lesekraft-husketeknikk.blogspot.com
Øyets anatomi: Foto: lesekraft-husketeknikk.blogspot.com

Symptomer på øyesykdom

 • Sekret fra øyet: Gulaktig, blankt, etc
 • Kniper med øyet (indikerer smerte)
 • Rødt øye
 • Hevelse rundt øyet
 • Synlig forandring på øyet
 • Liten pupill
 • Ser dårlig: Går på ting, virker mer usikker

Vanligste lidelser

 • Tette tårekanaler: Hesten får ofte rennende øyne, kan ramme ett eller begge øynene.
 • Sår på hornhinnen: Kan skyldes traume, hår som vokser feil og ligger gnir mot hornhinnen eller annen irritasjon av hornhinnen. Hvis bakterier eller sopp slår seg ned i dette såret kan det raskt bli verre og et smeltende sår kan utvikles. Smeltenede sår bryter ned hornhinnen og forverrer seg raskt. Hester har mye lettere for å få smeltende sår på hornhinnen enn andre dyreslag. Det er derfor viktig å ta hornhinnesår alvorlig. I verste tilfelle kan dette føre til at øyet må fjernes.
 • Uveitt/ betennelse i regnbuehinnen: Kan være immunmediert (immunsystemet “angriper”  kroppen) eller det kan skyldes pågående systemisk sykdom.
 • Katarakt: Proteinnedslag i linsen eller annen endring i linsens struktur. Dette vil minske mengden lys som slipper gjennom og dermed hestens synsevne.
 • Svulster: Kan forekomme inne i eller rundt øyet.

Øyeundersøkelse

Man trenger en rolig hest som godtar at man undersøker øyet. Sedasjon kan derfor være nødvendig. Hestens øye blir vurdert med lyset på og av. Man ser her etter synlige forandringer, hvordan reflekser virker og symptomer på øyesykdom. Ulike fargemidler kan brukes på øyet for å se etter sår i hornhinnen. For å se på baksiden av linsen, altså på netthinnen, må et spesialinstrument benyttes.

Behandling

Avhenger så klart av hvilken diagnose veterinæren har kommet frem til. Ofte må øyet lokalbehandles med antibiotika, smertestillende, kortison, serum eller Edta. I enkelte tilfeller må øyet behandles med en kombinasjon av disse avhengig av diagnosen. Disse kan enten dryppes direkte på øyet, eller man kan sette inn et øyekateter som man kan gi medisinen gjennom. Et øyekateter kan ofte være lurt å bruke hvis hesten er motvillig når du skal behandle øyet. I blant er skadene på øyet så stort at kirugi må til. Man vil så langt det er mulig prøve å redde øyet, men i noen tilfeller er skadene så store at øyet må fjernes. De fleste hester fungerer bra med kun ett øye.

Vi behandler mange øyepasienter på Bjerke. Flere av veterinærene ved RKB har stor interesse for øyesykdommer og lang erfaring med behandling av disse. Kontakt oss gjerne- både ved akutte skader og ved mistanke om øyeproblemer. Husk at sår på øyet hos hest kan utvikle seg raskt og ved mistanke om dette bør veterinær tilkalles raskt. Det er viktig med en nøyaktig diagnose og en intensiv, korrekt behandling for å hindre at øyeskader blir verre.

Del denne siden