Magesår hos hest

Artikkelbilde
Magesår langs margo plicatus. Foto: RKB

Magesår hos hest er en utbredt lidelse hos hester. Det er generelt høyere forekomst av magesår i hester som er i trening og konkurranser/løp sammenlignet med hobbyhester. Magesår er også vanlig hos føll, men har en noe annen underliggende utvikling og presentasjon enn hos voksne hester.

EGUS (Equine gastric ulcer syndrome) er en samlebetegnelse som dekker forskjellige lidelser utløst av syre i slimhinnene i spiserør, magesekk og tolvfingertarmen på hest. Vanligvis er kun magesekken involvert og mest dokumentert er magesår i den kutane delen av slimhinnen i magesekken. Magesår kan også forekomme i kjerteldelen av slimhinnen.

 

Dype magesår langs margo plicatus. Foto: RKB

Symptomer:

Varierende og uspesifikke men kan være blant annet:

 • Dårlig appetitt
 • Redusert prestasjon
 • Dårlig hudlag
 • Dårlig hold/ vekttap
 • Kolikk i forbindelse med foring eller udefinerbar kolikk
 • Diare/løs avføring

Typiske symptomer hos føll er

 • Kolikk
 • Skjære tenner
 • Ekstra spyttproduksjon
 • Ligge på ryggen.

Diagnosering: 

For en sikker diagnose må hesten gastroskoperes. Da behøver man et 3 m langt endoskop for å kunne se hele magesekken i en stor hest. Hesten må sultes i 24 timer, hvorav de siste fire timene bør hesten stå uten tilgang på vann. Dette for å tømme magesekken. En full gastroskopisk undersøkelse bør omfatte visualisering av hele magesekken, inkludert den nederste delen som går inn i tolvfingertarmen (pylorus).

.

Gastroskopi undersøkelse, bilde fra magesekken sees på skjermen. Foto: RKB

Behandling/Forebygging:

Den viktigste delen av behandlingen er forebygging. Behandling med medisiner kan ofte ha en veldig god effekt på kort sikt, men faren for tilbakefall er stor om man ikke forandrer på utløsende faktorer. Ofte er disse vanskelig å spesifisere, derfor bør man følge generelle råd om forebygning, og prøve å identifisere spesielle risikofaktorer hos den individuelle hest. Noen av disse kan lett forandres, andre er mer vanskelig å gjøre noe med, for eksempel er det vanskelig å fore en løpshest kun med høy! Forebyggende tiltak består av:

 • Forandring på fôringsrutiner
 • Forandring på treningsrutiner
 • Minimere stress
 • Fôrtilskudd

Behandling:

 • Medisiner som hemmer syreproduksjon

Vi utfører gastroskopiundersøkelse og kommer med råd om forebyggende tiltak og behandling. For timebestilling ring 22 95 60 10.

 

Les mer