Når man venter føll er det viktig å vite hva som er normalt under en følling, slik at man handler raskt ved en unormal situasjon.
Normal fødsel er delt opp i tre trinn/stadier:
Trinn 1: Hoppa blir urolig, rier begynner og føllet endrer posisjon slik at hodet og frambeina er i fødselskanalen. Dette stadiet varer i mellom 1-4timer og avsluttes med at vannet går. Det er viktig å notere tidspunktet når vannet går.
Trinn 2: Aktiv fødsel. Dette stadiet tar normalt under 40minutter og avsluttes når føllet er født. Normal posisjon på føllet i fødselskanalen er frambeina først og hodet over frambeina.
Trinn 3: Forløsning av morkaken (placenta). Dette stadiet er vanligvis over i løpet av 3 timer etter at føllet er født.
Dystoki er definert ved at trinn 2 tar lenger enn 40 minutter og oppstår i ca 10% av alle føllinger.
Dystoki kan oppstå av ulike årsaker.
-Problemer med føllet:
• Feil posisjon i fødselskanalen
• Misdannelser
• Tvillinger
-Problemer med hoppa:
• For tidlig morkakeavløsning. «Red-Bag»
• Utslitt og svak hoppe
• Anatomi i fødselskanalen, for eksempel trang bekken grunnet tidligere fraktur.
• Equine Herpes Virus; kan føre til abort sent i graviditeten.
Dystoki/vanskelig fødsel er en livstruende situasjon for både hoppa og føllet. Hvis føllet ikke kommer ut eller det tar for lang tid, kan det være skadelig eller i verste fall fatalt for hoppa. Hvis trinn 2 i fødselen tar lenger tid enn 30 minutter kan føllet få oksygenmangel og veterinær må alltid tilkalles. Om det går 10 minutter fra vannet har gått og det ikke er tegn til progresjon, for eksempel at frambeina ikke er synlig, bør veterinær tilkalles umiddelbart. Veterinæren vil vurdere status hos hoppa og gjøre en undersøkelse av hvordan føllet ligger i fødselskanalen.
«Red-Bag» oppstår når morkaken løsner for tidlig. Føllet får ikke lenger oksygen via navlestrengen, og klarer ikke bryte igjennom morkaken. Det er viktig å skjære et hull i den røde posen så fort som mulig, og få føllet ut snarest mulig. Veterinær skal tilkalles ved en «Red-bag»-fødsel, da føllet kommer til å behøve ekstra støtte.
Noen typer feilstilling (føllet ligger feil i fødselskanalen), er mulig å rette hjemme på stallen, med hoppa stående eller liggende. Om det ikke er mulig å rette feilstillingen av føllet raskt og enkelt i felt anbefales det å få hoppa og føllet inn på klinikk, om mulig.
Kontrollert vaginal forløsning; hoppa legges i anestesi og heises opp noe etter bakbeina. Dette gjør at tarmene flytter seg fremover i buken, og dette gir mer plass til manipulering av føllet. Veterinæren revurderer fortløpende om det er mulig å korrigere feilstillingen på føllet. Om det ikke er mulig å få til korrigering er keisersnitt eller, ved bekreftet dødt føll, fetotomi neste steg.
Keisersnitt; målet nå er at hoppa skal overleve. Det er liten sannsynlighet for at føllet overlever når det har gått lang tid fra stadiet 2 begynte.
Fetotomi er en prosedyre som går ut på å dele opp føllet mens det ligger i livmoren. Ved å gjøre dette er det mulig å få ut føllet vaginalt, og gjøres for å redde hoppa.
Viktig å tenke over før fødsel:
Hvordan skal en normal fødsel være
Ha telefon nr. til vaktveterinær tilgjengelig
Ved en eventuell dystoki; HUSK TIDEN! Mulighet til å komme inn på klinikk? Ha transport klar.
Del denne siden