En sport- eller løpshest må prestere sitt aller ytterste for å hevde seg i toppen, og små marginer kan utgjøre forskjellen mellom tap og seier. På Bjerke Dyrehospital tilbys alle diagnostiske tjenester nødvendig for en fullstendig utredning.

Nytt av året er overground-endsokopi, som betyr at hestens luftveier kan vurderes i den settingen hesten viser problemer – for ride-/sportshester kan de ris i ridehuset på hospitalet og for trav-/kjørehester kan de kjøres i banen i løpsfart. Denne tjenesten kan også tilbys i felt, f.eks for galopphester kan undersøkelsen gjøres på Øvrevoll.

Prestasjonssvikt hos hest er ofte knyttet til muskel- og skjelettlidelser, øvre- eller nedre luftveisproblemer, eller hjerteproblemer. Ofte kan prestasjonssvikt være vanskelig å sette fingeren på, særlig siden årsaken ofte bare gjør seg gjeldende ved et høyt aktivitetsnivå, og undersøkelser på tredemølle og/eller i løpsbanen vil da være nødvendig.

Bjerke Dyrehospital tilbyr endoskopi både i hvile og i dynamisk aktivitet – både overground (i banen eller under ridning) og på tredemølle. Ved mistanke om nedre luftveislidelser gjøres det uttak av celleprøver og bakteriedyrking tatt fra luftveiene (BAL og trakealskylleprøve). Videre tilbys, hvilende- og belastnings-EKG, samt ultralyd av hjertet. Bjerke Dyrehospital har også stor kompetanse innen halthetsutredninger, samt analysering av blodprøver på dagen.

 

 

Det finnes flere ulike lidelser i øvre luftveier (ØL) som kan gi prestasjonssvikt, og hyppigheten av de ulike typene varierer med hestens rase og hva den brukes til.  Den vanligste ØL-lidelsen hos travere er dorsal dislokasjon av den bløte gane. Noen ganger kan flere ØL-lidelser oppstå samtidig, og dynamisk endoskopi er avgjørende for å kunne stille riktig diagnose, samt for å kunne tilby riktig behandling i hvert enkelt tilfelle.

Nedre luftveislidelser som ekvin astma, lungeblødning, og infeksjoner i luftveiene vil også påvirke prestasjonen. Her er celleprøver (cytologi) avgjørende for å få stilt en spesifikk diagnose, og kunne tilpasse behandlingen deretter. Ekvin astma er en meget vanlig prestasjonshemmende lidelse, som ofte ikke gir utslag i typiske kliniske symptomer, og skylleprøve vil da være helt nødvendig.

Hjertelidelser er en kjent årsak til prestasjonssvikt hos hest. Selv om det er sjeldnere diagnostisert enn lidelser i luftveiene og muskel- og skjelettsystemet, så påvises slike lidelser oftere nå på grunn av forbedrede diagnostiske teknikker. Påvisning av hjertelidelser som årsak til prestasjonssvikt vanskeliggjøres ofte av at hester har små eller veldig små avvik i hvile, men kan likevel vise signifikante avvik ved nær maksimal anstrengelse. Samtidig kan mange friske hester ha både bilyder og arytmier som kan være fysiologiske, og som forsvinner ved anstrengelse. En grundig undersøkelse sammen med belastings-EKG og ultralyd er derfor avgjørende for å kunne stille riktig diagnose. Som en del av en fullstendig utredning for prestasjonsvikt er det også nødvendig å vurdere hestens bevegelser både ved mønstring, bøyeprøver og ofte også under full belasting, der hestens bevegelser kan vurderes både på tredemølla og i banen.

 

 

 

 

Del denne siden