Kiropraktikk har lenge vært kjent og brukt innen humanmedisin. Innen veterinærmedisin er dette fortsatt et noe ukjent tema for mange, men ser man på de gode effektene det har på en del problemer innen humanmedisin er det ikke urimelig at vi også kan overføre dette til behandlingen av en del problemer hos våre kjæledyr.

Kiropraktikk er en behandlingsmetode som ser på alle bevegelsesenhetene i hestens kropp, ved hjelp av en kiropraktisk behandling ønsker man gjenopprette og/eller opprettholde et sundt nevromuskulært system. Ved å gjenopprette bevegeligheten i ledd som har mistet deler av sin naturlige bevegelighet, påvirker man nervesystemet slik at dette nervesystemet kan gjenoppta sin fulle funksjon og leddet får tilbake sin opprinnelige bevegelighet.

Nervesystemet styrer og påvirker alt hesten gjør, det være seg bevegelse av muskler og ledd, eller funksjon av indre organer. En av oppgavene til nervesystemet er å gi musklene impulser som fører til at disse arbeider optimalt. 80 % av leddstabiliteten til hesten blir bevirket av muskelkraft, bare 20 % av sener og ligamenter. Man kan dermed skåne ledd, sener og ligamenter ved at nervesystemet fungerer optimalt. I tillegg til dette kan nedsatt bevegelighet i et ledd føre til smerte, stivhet og forandring i bevegelsesmønsteret til hesten.

Hestens ryggrad har mange funksjoner.  Den tilbyr feste for muskler slik at hesten stå og gå, den knytter bakbeina til kroppen og en beskytter ryggmargen.

Ryggmargen stekker seg fra hjernen og nesten helt hestens hale. Den sender ut en spinalnerve til hver side av hesten mellom hver virvel. En hest har totalt 42 par spinalnerver. Disse spinalnervene sender informasjon fra hjernen til alle organer, muskler og ledd.  Spinalnervene henter også all informasjon fra organer, muskler og ledd og sender denne informasjonen til hjernen eller bearbeider informasjonen direkte i ryggmargen.

Redusert bevegelighet i leddene i ryggraden kan føre til at impulsene som blir sendt fra hjernen til kroppen og impulsene som blir send fra kroppen til hjernen blir påvirket. Denne reduserte bevegeligheten er velkjent på folkemunne som en ”låsning”. En låsning er et overdrevent begrep da et ledd aldri vil være låst i den forstand at det ikke finnes noen bevegelighet i det hele tatt. På det kiropraktiske fagspråket kalles redusert bevegelighet i et ledd for et vertebralt subluksasjons-kompleks.

Det finnes mange årsaker til nedsatt bevegelighet i et ledd: hard trening, tidligere skader, traumer, manglende stell av høver, feil skoing, transport, skjevheter hos rytteren og medfødte misdannelser.

En kiropraktor bruker hendene og musklene i overkroppen til å korrigere nedsatt bevegelighet, dette blir gjort i leddets bevegelsesretning med en helt eksakt, svært rask impuls. Kiropraktoren diagnostiserer en subluksajon ved å sammenligne bevegeligheten i leddet.

Kiropraktikk er et forebyggende behandlingssystem som bare skal brukes i tillegg til normal klassisk veterinærmedisinsk behandling. En kiropraktisk behandling hjelper godt ved kroniske muskel- og skjelettproblemer, akutt stivhet og anspenthet, for å opprettholde bevegeligheten hos eldre hester og som et tillegg til tradisjonell behandling ved kroniske haltheter som spatt, osteoarthritt og seneproblemer. Mange hesteeiere bruker også kiropraktiske behandlinger for å fremme prestasjonsevne og for å forebygge skader.

Hvor ofte og hvor mange ganger en hest bør behandles varierer. En generell regel er at hester med akutte problemer normalt trenger færre behandlinger enn hester med kroniske problemer. Man kan tenke seg at dersom bevegelsesmønsteret har vært endret over lang tid tar det også tid for nervesystemet og musklene å tilpasse seg etter en behandling.  Ofte holder 2-3 behandlinger i løpet av 6-8 uker.  Hvis det er ønskelig, er det optimalt for hesten med en undersøkelse ca hver 3 måned som et forebyggende tiltak og for å fremme prestasjon.

Det er 96 timers ”dopingfrist” på kiropraktisk behandling av hest.  Man anbefaler at hesten tar det rolig i to dager etter en behandling.

Del denne siden