Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet. Skal du starte FEI, internajsonale, stevner er det andre regler som gjelder. Det er viktig å vite hvilke vaksiner som er nødvendig før man reiser på stevner eller andre samlinger.

Influensa

Influensaviruset angriper cellene med flimmerhår (cilier) i øvre og nedre luftveier (fra nese til lunger). Flimmerhårene forsvinner i løpet av få dager (4-6 dager). Dette svekker luftveienes forsvarsmekanisme ovenfor  virus og bakterier.
Virus spres med dråpesmitte fra hest til hest.

Grunnvaksine;
1.  Vaksine
2.  Vaksine etter 21-92 dager etter første vaksine
3. Vaksine (Booster) innen det har gått 7 måneder fra vaksine nr.2.

Gunnvaksinering ble endret 01.01.2020. Dette er nå den protokollen som skal følges, med vaksine (booster) nr. 3
Grunnvaksinering før 01.01.2020 var kun 2 vaksiner, og den tredje vaksinen var ikke nødvendig.

Årlig revaksinering, med maksimum 12måneder mellomrom etter siste vaksine. Går hesten lenger enn 12 måneder i mellom vaksineringene må den grunnvaksineres på nytt. (NRYF)

NRYF (Norske Rytterforbund)/ FEI (Fédération Equestre Internationale);
 • Første vaksine dag 0.
 • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
 • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine.
 • NRYF; Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders mellomrom.
 • FEI; for å konkurrere kreves revaksinering ikke mer enn 6mnd + 21 dager frø man ankommer konkurransen/stevnet.  Siste vaksine må være gitt minst 7 dager før ankomst stevnet.
DNT (det norske travselskapet);
 • Første grunnvaksine dag 0.
 • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
 • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
 • Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders/365 dager mellomrom.
 • Hver 6.mnd anbefales for aktive løpshester.
Øvrevoll Galopp/ Norsk Jockey Klubb;
 • Første vaksine dag 0.
 • Andre vaksine tidligst dag 21 og senest dag 60.
 • Første revaksinering innen 120-180 dager etter vaksine 2.
 • Revaksinering med maks 6.mnd intervall.

Stivkrampe

Clostridium tetani produserer giftstoff (tetanustoksin) som påvirker sentralnervesystemet (CNS) på alle dyrearter. Dyret får ukontrollerte muskelsammentrekninger, og kan etter hvert få store problemer med å bevege seg.
Bakterien finnes i avføring, jord og miljø. For at bakterien skal vokse kreves et anaerobt miljø (uten oksygen), og dette gjør at den kan vokse spesielt godt i stikksår hvor det ikke kommer til oksygen.

Grunnvaksine
1. vaksine
2. vaksine 21-28dager etter første vaksine
Revaksinering hver 2-3år.

Drektige hopper anbefales å revaksineres i løpet av de siste 4 til 6 ukene av drektigheten. Dette vil, gjennom morsmelka, gi føllet en viss grad av beskyttelse de første 6 til 12 ukene etter føllingen. Føll kan vaksineres fra 3- 4. måneders alderen.

Herpesvirus (Equine Herpesvirus, EHV-1, EHV-4)

Det er flere typer herpesvirus som angriper hest. De vanligste er EHV-1 og EHV-4.
EHV-1, også kjent som abortvirus, kan gi luftveissymptomer, abort og lammelser.
EHV-2 gir også luftveissymptomer, men oftest på føll.
EHV-4 gir luftveissymptomer.

Vaksinasjon gjøres i hovedsak mot abort på drektige hopper, dvs. mot EHV-1.
Vaksinering anbefales i måned 5. 7. og 9. drektighetsmåned.
Vaksine mot herpesvirus på hest er ikke registrert i Norge, men kan tas inn på spesielt godkjenningsfritak.
Det anbefales ikke å vaksinere hvis det er et utbrudd. Vaksinen gir relativt kortvarig og ikke fullstendig beskyttelse mot luftveislidelse og abort, men ikke nevrologisk sykdom

Andre vaksiner

Ringorm

Dette er en hudsykdom som forårsakes av soppene Microsporum sp. eller Tricophyton sp. Smitte oppstår oftest fra dyr til dyr med utstyr, men kan også smitte direkte. De angriper øvre lag i huden og hårene.
Unghester blir oftest angrepet.

Det som er viktig å tenke på er hygiene mellom hester

 • Vær nøye med å holde utstyr reint.
 • La hver hest ha sine egne børster og eget utstyr.
 • Vask/desinfiser børster og utstyr med jevne mellomrom i f. eks Virkon S®.

Vaksine kun ved store utbrudd og/eller gjentagende stort problem

Del denne siden