Løse beinbiter, beinsplinter, leddmus eller osteochondrose dissecans (OCD). Selv om dette ikke er så ønsket er det et aktuelt tema som stadig kommer opp blant hesteeiere og veterinærer.

Hva skal man gjøre med disse bitene? Fjerne de ved ung alder på hesten slik at man slipper å tenke på om de kan bli et problem? La de sitte og evt fjerne de hvis de gir halthet i fremtiden? Spørsmålene er mange og det samme er svarene.

De vanligste stedene å finne løse beinbiter er i kodeleddet, haseleddet og bakkneet. Løse beinbiter kan også forekomme i andre ledd men dette hører mer til sjeldenhetene. I kodeleddet kan biter forekomme flere steder på framsiden av koden. Det kan også være biter baktil i koden, såkalte Birkelandsfrakturer navngitt etter den norske professoren som først beskrev disse. B-frakturene sitter ikke på leddets glideflate og skaper sjeldnere problemer. I haseleddet forekommer det oftest biter på den midtre føringskammen eller på den mediale malleolen. I bakkneet kan det finnes biter på både ytre og indre rullekam eller på yttersiden av kneskålen. Osteochondrose kan også forekommer som beincyster i knokkelen.

Symptomer på løse beinbiter: leddfylling, smerte ved bøyning, øm ved palpasjon (kjenne med hendene) av leddkapsel og halthet. Hvor halt hesten er avhenger av skadeomfanget. Biter som sitter på glideflaten i leddet vil skape mer irritasjon og dermed mer halthet enn en bit som sitter utenfor leddets bevegelsesflate. Det er sjelden at en bit skaper tydelig halthet i skritt og trav. Ofte kommer haltheten først frem når hesten jobbes i høy fart.

Behandlingsalternativer: Det mange velger å gjøre er å ta røntgenbilder av unghesten sin for å avdekke om den har noen biter. Man kan fjerne bitene artroskopisk, det vil si kikkhullskirurgi inn i leddet der biten sitter. Hvis man ikke har lyst til å fjerne biten kan man trene og bruke hesten som normalt. Hvis hesten senere blir halt i fra et ledd som den har en bit i, vet man at denne muligens er problemet. Man kan da velge å fjerne biten på dette stadiet.

En løs beinbit må ikke nødvendigvis føre til en halthet, dette avhenger av hestens bruk og krav som stilles til den. Det viktigste er at du i samråd med veterinær kommer frem til en best mulig løsning for hesten din og deg.

Del denne siden