Når uhellet har skjedd er det noen ting man må tenke over. Store sår kan se fæle og farlige ut, men et lite sår kan i noen tilfeller gjøre større skade – alt avhenger av lokaliseringen til såret. Hvis hesten din har fått et sår er det viktig å få oversikt over sårets omfang.

Veterinær bør kontaktes hvis

  • Såret er inn til ledd eller hvis du er usikker på om leddet er rammet.
  • Såret affiserer sener eller seneskjeder.
  • Såret går ned til knokkel.
  • Hesten er tydelig halt eller blir haltere i tiden etter skade.
  • Såret må sys.
  • Hesten får feber.
  • Hesten blør mye.

Hvis du er i tvil er det bedre å kontakte veterinæren en gang for mye enn å vente. Gamle sår er ofte vanskeligere å behandle enn ferske.

 

Hva man bør gjøre som innledende undersøkelse mens man venter på veterinær

Det første man kan gjøre på stallen selv er å forsøke å få oversikt ved å klippe bort pelsen rundt såret. I de fleste tilfeller er det veldig positivt å få renset såret så raskt som mulig og da kan man gjerne skylle såret med en vanlig hageslange med store mengder vann. Det blir ofte lettere å få undersøkt såret etterpå, og det hjelper til å minske risiko for infeksjon i såret. Har man mulighet er det fint å undersøke såret forsiktig med hansker og sondere såret med en finger for å vurdere om det er noen sårlommer. Det er likevel viktig å huske at et lite stikksår som er nært et ledd kan likevel bli mye mer alvorlig enn et større sår som ikke ligger nært noen vitale strukturer. Blør det veldig mye bør man legge på godt mottrykk med en bandasje mens man venter på veterinær.

 

Undersøkelse og behandling

Veterinæren vil undersøke såret for å vurdere om viktige strukturer som ledd, sener og lignende er involvert. I noen tilfeller kan være nødvendig med leddvæskeuttak og en trykktest av leddet hvis man er usikker på om leddet er rammet. I noen tilfeller kan bildediagnostikk som røntgen og ultralyd være nødvendig for å få en fullstendig vurdering. Videre vurderes det hva slags sårbehandling som er best i forhold til hvilket type sår det er og hvor det er lokalisert.

Veterinæren vil vurdere om såret bør sys, og om det er nødvendig med dren ved større sårlommer. Det blir vurdert om det er behov for antibiotika og smertelindring, og hvilke typer omslag eller kompresser som er best egnet. Hvis såret går til vitale strukturer som f.eks ledd kan det bli nødvendig med mer intensiv behandling med leddskylling og mulig kikkhullsoperasjon (artroskopi). At man får stilt en sikker diagnose og får igangsatt behandling tidlig er viktig for en god prognose.

 

Del denne siden