Magesår i pylorus – der magesekken går over i tynntarm.

 

Magesår er en utbredt lidelse hos hest. Det er generelt høyere forekomst av magesår hos hester som er i trening og konkurranser/løp sammenlignet med hobbyhester. Magesår er også vanlig hos føll, men har en  litt annen underliggende årsak og presentasjon enn hos voksne hester.

EGUS (Equine gastric ulcer syndrome) er en samlebetegnelse som dekker forskjellige lidelser utløst av syre i slimhinnene i spiserør, magesekk og tolvfingertarmen på hest. Vanligvis er kun magesekken involvert og mest dokumentert er magesår i den kutane delen av slimhinnen i magesekken. Magesår kan også forekomme i kjerteldelen av slimhinnen.

Symptomer på magesår

Varierende og uspesifikke men kan være blant annet:

 • Dårlig appetitt
 • Redusert prestasjon
 • Dårlig hudlag
 • Dårlig hold/ vekttap
 • Kolikk i forbindelse med foring eller udefinerbar kolikk
 • Diare/løs avføring

Typiske symptomer hos føll er

 • Kolikk
 • Skjære tenner
 • Ekstra spyttproduksjon
 • Ligge på ryggen.

Diagnosering

For en sikker diagnose må hesten gastroskoperes. Da behøver man et 3 meter langt endoskop for å kunne se hele magesekken på en stor hest. Hesten må sultes i 24 timer, hvorav de siste fire timene bør hesten stå uten tilgang på vann. Dette for å tømme magesekken. En full gastroskopisk undersøkelse bør omfatte visualisering av hele magesekken, inkludert den nederste delen som går inn i tolvfingertarmen (pylorus).

Behandling/Forebygging

Den viktigste delen av behandlingen er forebygging. Behandling med medisiner kan ofte ha en veldig god effekt på kort sikt, men faren for tilbakefall er stor om man ikke forandrer på utløsende faktorer. Ofte er disse vanskelig å spesifisere, derfor bør man følge generelle råd om forebygging, og prøve å identifisere spesielle risikofaktorer hos den individuelle hesten. Noen av disse kan lett forandres, andre er mer vanskelig å gjøre noe med, for eksempel er det vanskelig å fôre en løpshest kun med høy! Forebyggende tiltak består av:

 • Forandring på fôringsrutiner
 • Forandring på treningsrutiner
 • Minimere stress
 • Fôrtilskudd

Behandling:

 • Medisiner som hemmer syreproduksjon
 • Medisiner som beskytter slimhinnen
Del denne siden